Mazowiecki bank regionalny online dating


31-Mar-2016 09:46

Kasa udzielała także pożyczek na dogodnych warunkach, szczególnie dla nowo powstającego rzemiosła polskiego.

W początkowym okresie na czele banku stali obywatele Kurkiewicz i Borczyk, a od 1932 roku do początków II wojny światowej dyrektorem banku był Tadeusz Jeżewski.

W kwietniu 1951 roku kolejne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

Z powodu rezygnacji z pracy w Kasie przewodniczącego Zarządu i Kierownika Kasy, Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Zarząd Kasy.

Szczególnie ważnym i zapisanym wydarzeniem w działalności banku w okresie międzywojennym, było Walne Zgromadzenie Przedstawicieli, które odbyło się 18 lutego 1938 roku.

Wybrało ono 40 pełnomocników na 3-letnią kadencję, którzy mieli zastępować Walne Zgromadzenie w razie niemożności odbycia zebrania.

Wybrano skład pierwszej Rady Nadzorczej oraz nowy Zarząd.

Nowy statut kasy przewidywał coroczne wybory organów samorządowych.

W okresie międzywojennym mławska spółdzielnia była jednostką zamożną, mocno wrośniętą w miejscowe środowisko i cieszącą się dużą renomą wśród miejscowej społeczności.Z jego inicjatywy w 1938 roku dla opiekuna SKO ufundowany został pobyt w Danii, a młodzież wyjechała na kolonie do Gdyni.